Saknar bilden.... Vissa trådar innehåller många bilder och fälls då ihop. Klicka på Svara/Visa om du vill se hela posten. Om du inte ser din egen post direkt, Klicka på knappen "Kontrollera" nedan, eller prova att uppdatera sidan igen..
[Manage]

[Tillbaka]
Du svarar nu på en post...
Namn (valfritt)
E-mail (valfritt)
Ämne
Meddelande
Bild
Lösenord  (för att kunna radera posten)
  • Tillåtna file typer är GIF, JPG, and PNG.
  • Största filstorlek är 3 MB.
  • Bilder större än 250x250 blir förminskade.

File: 1496478492703.jpg–(56.86KB, 632x852, 1475555767909.jpg)
2704 No.2704
Varför gjorde jag inte en 15-årig tjej med barn när jag var 27? Gift mig med henne när hon blev 18 och så födde hon det fjärde när hon var 21? De hade kunnat vara 8 till 14 år. Fått den jobbigaste biten överstökad tidigt.

Men nej, jag skall plågas av all djävla reklam där man inte ens kan sälja hus utan att hänvisa till (lyckade) barnfamiljer.
¨ No.2705
Hahaha ja det skulle vara skönt att vara klar så att säga.
Jag ska ha barn snart.
Skräckblandad förtjusning.
¨ No.2708
>>2705
Grattis!

https://www.youtube.com/watch?v=jKBqL_dzr6Y
¨ No.2709
Man får tacka!!


Radera Post