Saknar bilden.... Vissa trådar innehåller många bilder och fälls då ihop. Klicka på Svara/Visa om du vill se hela posten. Om du inte ser din egen post direkt, Klicka på knappen "Kontrollera" nedan, eller prova att uppdatera sidan igen..
[Manage]

[Tillbaka]
Du svarar nu på en post...
Namn (valfritt)
E-mail (valfritt)
Ämne
Meddelande
Bild
Lösenord  (för att kunna radera posten)
  • Tillåtna file typer är GIF, JPG, and PNG.
  • Största filstorlek är 3 MB.
  • Bilder större än 250x250 blir förminskade.

File: 1419346306215.jpg–(106.02KB, 300x319, meme9938732507.jpg)
1221 No.1221
Vad och hur gör ni så här innan julafton?
¨ No.1222
LOL skön bild!! :D
¨ No.1223
1419365094144.jpg–(81.40KB, 800x450, meme2031544843.jpg)
1223
Vi skulle kunna kalla det "cumfetti". lol


Radera Post